Asmenybės Tipas - ISFJ | Blogas.Kelyje.Lt

NaujienosAsmenybės Tipas - ISFJ

2012-03-17 19:07:02, Naudinga
slimmity-thumb

Visai neseniai psichologijos pamokai reikėjo atlikti testą (kurį pasirodo jau buvau daręs anksčiau) ir vėliau klasėje aprašyti savo asmenybės tipą, pagal tai kokie punktai tiko man iš atlikto testo rezultatų. Tad pateikiu, galima sakyti gana tikslų, savo asmenybės aprašymą (tekstas paimtas iš ISFJ Asmenybės Tipas).

 
Ryškiausias ISFJ bruožas – troškimas padėti kitiems, poreikis „būti reikalingiems“. Išskirtiniais atvejais šis poreikis gali būti toks stiprus, jog ISFJ taps nepatenkintas, pavyzdžiui, įprastu „duok ir imk“ tipo bendravimu. Vis dėlto, dauguma ISFJ randa daugiau nei pakankamai dalykų, kuriais gali užsiimti savo gyvenime. Kaip ir kiti SJ tipai, ISFJ yra linkę saugoti egzistuojančias socialines normas, taigi jų”tarnyba” greičiausiai nebus susijusi su bet kokio pobūdžio prieštaringai vertinamais dalykais – šio tipo žmonės mėgsta veikti srityse, kurios yra vietinio, asmeninio ir praktinio pobūdžio.
 
ISFJ tipo žmonės dažnai kenčia nuo nepakankamo jų įvertinimo, kad ir kur taip būtų – darbe, namie ar pramogose. Padėtį dar labiau apsunkina tai, jog jiems savo sunkiu ir aukštos kokybės darbu įrodžius savo vertę, kiti žmonės dažnai priima tai kaip savaime suprantamą dalyką ir netgi ima naudotis ISFJ pasišventimu. ISFJ yra lojalūs iki pat galo ir tai yra silpniausia jų vieta. Vis dėlto, kartais dėl šios problemos gali būti kalti ir patys ISFJ – pavyzdžiui, jie dažnai pasižymi vengimu kam nors perduoti savo darbą (vietoje to remiasi posakiu „jei nori, kad kažkas būtų padaryta gerai, daryk tai pats“). Be to, nepaisant to, jog ISFJ yra skaudu dėl kitų žmonių elgesio jų atžvilgiu, šio tipo žmonės dažnai vengs kalbų apie savo pasiekimus. Jų požiūriu, darbas pats savaime yra dorybė ir už gerą jo atlikimą prašyti kokio nors apdovanojimo yra kažkuria prasme netinkama. Turint omenyje natūraliai mažesnį ISFJ „matomumą“ (I tipas; kontrastas charizmatiškiems E tipo žmonėms), į šiuos žmones dažnai yra atkreipiama nepakankamai dėmesio, jiems skiriamas per didelis darbo krūvis, dėl ko ISFJ, labiau nei kiti charakterio tipai, rizikuoja susirgti psichosomatinėmis ligomis.
 
Darbe ISFJ yra metodiški ir tikslūs darbuotojai, dažnai pasižymintys gera atmintimi ir netikėtais analitiniais sugebėjimais. Jie taip pat puikiai sutaria su žmonėmis, kuomet yra dirbama mažomis grupelėmis ar poromis – tą lemia ISFJ kantrumas ir nuoširdus palankumas kitiems. ISFJ yra malonūs ir patikimi bendradarbiai bei pavyzdingi darbuotojai, tačiau jie nepatogiai jaučiasi pareigose, kuriose reikia valdyti ir kontroliuoti kitus žmones. ISFJ geba sukurti stiprius lojalumo ryšius, tačiau jie yra labiau asmeninio pobūdžio – jei žmogus, su kuriuo ISFJ palaiko tokio pobūdžio santykius, paliks darbovietę, ISFJ, esant galimybei, mielai išeis kartu su juo. Šio tipo žmonės puikiai atsiskleidžia tokiuose darbuose, kaip mokymas, socialinis ar religinis darbas, slauga, medicina, kanceliarinis ar sekretorinis darbas, taip pat kai kuriuose administracinio pobūdžio darbuose.
 
ISFJ išsiskiria ryškiu vidiniu pasauliu, kurio dažnai nepastebi pašaliniai žmonės. ISFJ nuolat įsimena informaciją apie kitus žmones, kurie jiems pasirodo esantys svarbūs. Neįtikėtinas šių žmonių sukauptos informacijos kiekis pasižymi ir itin dideliu detalumu – nėra nieko stebėtino, jog ISFJ, praėjus daugeliui metų, iki menkiausios detalės puikiai prisimins, pavyzdžiui, pašnekovo veido išraišką tam tikru momentu. ISFJ taip pat turi itin gerai išvystytą erdvės, funkcionalumo ir estetiškumo pojūtį. Dėl šios priežasties jie paprastai turi puikiai apstatytus ir funkcionalius namus bei gali tapti nepralenkiamais interjero dizaineriais. Be to, šios ISFJ ypatybės, turint omenyje ir šio tipo žmonių jautrumą kitų žmonių norams bei troškimams, leidžia ISFJ tapti puikiais dovanų teikėjais – jiems nėra sunku surasti tokią dovaną, kuria gavėjas itin stipriai džiaugtųsi bei vertintų.
 
Nepaisant to, kad darbo etika ISFJ prioritetų sąraše užima labai aukštą vietą, ISFJ gyvenimo centras yra šeima. Šio tipo žmonės yra išskirtinai šilti ir nuoširdūs savo šeimos rate – tai kartais net gali peraugti į tam tikrą savininkiškumo jausmą mylimų žmonių atžvilgiu. Tai gali būti ypač pastebima tuomet, kai šeimoje yra E tipo žmonių, mėgstančių daug bendrauti su kitais žmonėmis ar santūrių IT tipo atstovų – šiuo atveju ISFJ yra būtina išmokti prisitaikyti prie jų elgesio ir neinterpretuoti to kaip rūpesčio atstūmimo. Pasižymėdami SJ kombinacija, ISFJ kreipia labai daug dėmesio į priimtas normas – artimam žmogui nukrypus nuo „įprasto“ elgesio, ISFJ gali jaustis labai nemaloniai. Tai dar labiau sustiprėja, jei toks „nukrypimas“ yra viešas – šia ISFJ savybe gali dažnai piktnaudžiauti jų vaikai. Savaime suprantama, ISFJ kreipia labai daug dėmesio maistui, dovanoms, šventėms ir kitiems dalykams, kurie yra glaudžiai susiję su jų mylimais žmonėmis.
 
Kaip ir dauguma kitų I tipų, ISFJ turi nedaug draugų, tačiau turimiems yra nepaprastai ištikimi ir visada yra nedvejodami pasiruošę suteikti bet kokią emocinę ar praktinę paramą. Kitaip nei EP tipų atveju, kuo senesnė yra ISFJ draugystė, tuo labiau šis žmogus ją vertins. Viena ISFJ savybė, kurios dažnai nesupranta tie, kurie nėra ilgai bendravę su šio tipo žmonėmis, yra jų negalėjimas paslėpti (ar atvirkščiai – išreikšti) jaučiamo sielvarto. Pavyzdžiui, ISFJ draugas gali įpykti dėl nepaaiškinamai prastos ISFJ nuotaikos – o vėliau gali paaiškėti, jog ISFJ liūdėjo dėl artimo žmogaus mirties ir nenorėjo savo rūpesčių perduoti ir kitiems. Todėl ISFJ artimi žmonės turėtų tokiose situacijose kreipti daugiau dėmesio į įvairius „įspėjamuosius ženklus“ ir patys prisiimti iniciatyvą išsiaiškinti problemą.
 
ISFJ santykiuose su kitais žmonėmis
 
ISFJ skiria labai daug dėmesio savo santykiams su kitais žmonėmis. Paprastai jie yra labai altruistiški ir mylintys žmonės, iškeliantys kitų poreikius aukščiau savųjų. Vis dėlto, ISFJ kartais gali susidurti su situacija, kuomet jie ims reikalauti pernelyg daug emocinės paramos iš kitų, kartu slėpdami savo tikruosius jausmus. Šio tipo žmonės labai rimtai žiūri į savo įsipareigojimus ir siekia ilgalaikių santykių. ISFJ yra nepaprastai patikimi ir skiria daugybę energijos tam, kad užtikrintų sklandų įsipareigojimų įvykdymą. Tačiau ISFJ kartais susiduria su sunkumais, bandydami pasakyti griežtą „ne“ ir dėl šios priežasties kiti žmonės juos gali imti laikyti pernelyg nuolankiais.
 
ISFJ stiprybės:
 • Šilti, draugiški ir palaikantys žmonės
 • Orientuoti į kitų žmonių poreikių tenkinimą
 • Puikūs klausytojai
 • Skiria labai daug dėmesio ir pastangų savo pareigų ir įsipareigojimų įvykdymui
 • Puikūs organizavimo įgūdžiai
 • Lengvai tvarkosi su praktiniais ir kasdieniais reikalais
 • Geras, nors ir konservatyvus, pinigų valdymas
 • Rimtas požiūris į įsipareigojimus, ilgalaikių santykių siekimas
 
ISFJ silpnybės:
 • Kreipia mažai dėmesio į savo pačių poreikius
 • Sunkiai skverbiasi į neištyrinėtą teritoriją
 • Labai nepakantūs konfliktams ir kritikai
 • Mažai tikėtina, jog galės ir norės išreikšti savo jausmus, taip viduje pamažu kaupdami nusivylimą
 • Sunku nutraukti blogus santykius
 • Sunku „judėti toliau“ po santykių nutrūkimo
 
ISFJ kaip romantiniai partneriai
 
ISFJ yra atsidavę savo santykiams. Jie pasižymi labai stipriais jausmais, kurie ne visada yra akivaizdūs kitiems žmonėms, kadangi ISFJ dažnai mėgsta slėpti savo išgyvenimus, nebent turėtų rimtą priežastį jais pasidalinti. Jausmų intensyvus lemia tai, jog ISFJ gyvenime romantiniai santykiai yra bene svarbiausias dalykas (kai kuriais atvejais – kartu su religingumu). ISFJ siekia monogamiškų, ilgalaikių santykių ir galima drąsiai tikėtis, jog šie žmonės bus ištikimi ir lojalūs savo partneriams.
 
ISFJ yra sudėtinga nutraukti nesėkmingus santykius ar susitaikyti su faktu, jog santykiai nutrūko. Šio tipo žmonės yra linkę visą kaltę dėl nesėkmingos santykių baigties prisiimti sau ir nesiliauti svarstyti, ką jie turėjo padaryti, kad viskas būtų baigęsi kitaip. Dar sunkiau yra tuomet, kai ISFJ tvirtai laikėsi savo įsipareigojimų ir vykdė visas prisiimtas pareigas – tuomet šie žmonės visiškai pasimeta, nežinodami, kas santykiuose buvo ne taip bei jiems tampa itin sunku susitaikyti su santykių nutrūkimu. ISFJ yra nepaprastai atsidavę ir gali likti ištikimi savo partneriams netgi po jų mirties.
 
ISFJ taip pat yra linkę būti labai nesavanaudiški ir iškelti kitų žmonių poreikius aukščiau savųjų. Tai gali atsigręžti prieš patį ISFJ, jei jis pateks į situaciją, kur kiti žmonės norės juo pasinaudoti. Tokiu atveju, ISFJ gali dar stipriau užgniaužti savo jausmus ir susiformuoti stiprų priešiškumą kitiems žmonėms. Kad to išvengtų, ISFJ turėtų daugiau dėmesio skirti savo pačių poreikiams ir jų tenkinimui, užuot visada besąlygiškai siekę padėti kitiems. Be to, reikėtų prisiminti ir posakį „kaip tu gali padėti kitam, jei negali pasirūpinti pats savimi?“.
 
Seksualiniu aspektu, ISFJ žiūri į intymumą kaip į puikų būdą sutvirtinti santykius. Be to, jie tai gali laikyti netgi savotiška pareiga, labiau rūpindamiesi tuo, ar yra patenkintas jų partneris, o ne patys siekdami malonumo. Nepaisant to, jog ISFJ greičiausiai nebus linkę būti labai šnekūs, kalbėdami apie savo meilę ir prisirišimą, jie tai puikiai išreikš per darbus ir veiksmus bei labai vertins atsakomąją teigiamą partnerio reakciją.
 
ISFJ yra labai šilti ir nesavanaudiški. Jie skirs milžinišką energijos ir laiko kiekį darydami tai, ką laikys savo pareiga. Kitiems žmonėms įvertinus ISFJ triūsą, jam tai bus nepaprastai malonu. Tą patį galima pasakyti ir apie romantinius santykius su šio tipo žmonėmis – geriausia dovana, kokią ISFJ gali duoti jo partneris, yra meilės ir vertinimo išraiška.
 
ISFJ yra sunku veikti konfliktinėse situacijose ir šie žmonės kur kas mieliau „paslėptų viską po kilimėliu“. Dėl to ISFJ turėtų prisiminti, jog tiesioginė kaktomuša su konfliktine situacija dažnai padeda ją greitai išspręsti, be to, pasaulis tikrai nesugrius dėl to, jog jie bandys išspręsti konfliktą ir išreikšti tai, ką iš tiesų galvoja. Taip pat vertėtų prisiminti, jog konfliktinė situacija nebūtinai reiškia kažkokios realios problemos egzistavimą ir tai nebūtinai yra paties ISFJ kaltė. ISFJ dažnai pasižymi tendencija „kaupti“ savo jausmus iki tol, kol bus pasiekta riba ir tuomet išsilieti bei išsakyti žodžius, dėl kurių vėliau tektų gailėtis. Tokius „išsiveržimus“ būtų galima nesunkiai sumažinti, reguliariai išreiškiant savo jausmus, užuot laikius juos savo viduje.
 
Bendrai kalbant, ISFJ paprastai yra tradiciniai ir į šeimą orientuoti individai, kreipiantys itin daug dėmesio savo partnerių ir šeimų komforto kūrimui. Jie puikiai sugeba rūpintis kasdieniais poreikiais ir išsiskiria nepaprastu rūpestingumu, nepasitaikančiu tarp daugumos kitų charakterio tipų. ISFJ labai daug investuoja į santykių kokybę ir tikėtina, jog labai stengsis, kad viskas vyktų sklandžiai. Šio tipo žmonės yra patikimi, prieraišūs ir mylintys partneriai.
 
Rekomenduojami partneriai: ESFP ir ESTP tipai.
 
ISFJ kaip draugai
 
Nepaisant to, jog ISFJ greičiausiai bus linkę iškelti šeimą ar Dievą aukščiau savo draugų, šio tipo žmonės nuoširdžiai mėgaujasi, leisdami laiką tarp draugų ir kolegų. ISFJ netgi gali jausti stiprų poreikį pakalbėti apie savo problemas ar ramybės neduodančias mintis su kitais žmonėmis, prieš priimdami kokius nors sprendimus. Be to, kai kurie ISFJ apie panašius dalykus mieliau diskutuoja su savo draugais, o ne šeimos nariais.
 
ISFJ patinka leisti laiką su daugumos kitų charakterio tipų žmonėmis. Jie mėgsta stebėti kitų žmonių reakcijas ir emocijas, dėl to renkasi įvairių žmonių kompaniją. Vis dėlto, ISFJ yra gana uždari žmonės ir juos nėra lengva priversti atsiverti. Tačiau kadangi jie turi poreikį prieš priimdami svarbius sprendimus, juos aptarti su kitais žmonėmis, ISFJ labai reikia keleto artimų draugų. Paprastai tai yra vieno iš SFJ (ISFJ arba ESFJ) charakterio tipų žmonės. ISFJ mėgsta būti ir NF tipų žmonių kompanijoje, tačiau negali lengvai su jais suartėti.
 
ISFJ draugai šį žmogų vertins dėl jo šiltumo, patikimumo, emocinio gilumo ir supratingumo.
 
 
Keletas garsių ISFJ:
 • Šv. Teresa iš Avilos
 • Anglijos karalienė Elžbieta II
 • Robertas E. Lee
 • Anglijos karalienė Marija I („Kruvinoji Merė“)
 
Keletas išgalvotų ISFJ:
 • Bjanka iš „Užsispyrėlės sutramdymo“
 • Ofelija iš „Hamleto“
 • Džonas H. Vatsonas iš Šerloko Holmso nuotykių

P.S Labai tikslus testas, bent mano atveju, tad siūlau atlikti jį ir jums. 

Asmenybės Testas

 Žymės: Asmenybė, Testas, ISFJ, Psichologija, Mokslas

Peržiūrų: 4844

Autorius:Artūras
El. Paštas: arturas.malcevas@gmail.com


Untitled Document
 1. Tomas says:

  Dar yra toks Enneagram test, irgi gali atlikt. :)/

 2. Artūras says:

  Paveizėsiu ir tą. :)/
 3. smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley

  Koks Yra Valdo Adamkaus Vardas?